model: Stacia Roz / AS Management Warsaw
style: Jenya Volkonska
mua: Anastacia Redchyts
hair: Olga Sulipa
production: Vlad Mykhnyuk